Sayfalar

4 Nisan 2020 Cumartesi

ADANA'YA YENİ VİRÜS ÖNLEMLERİ GELDİ

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla İl Pandemi Kurulunca ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda yapılan toplantıda;
1) İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan “Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması” konulu 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı genelgenin (A/3) başlığı altındaki (a) alt başlığı kapsamında bulunan vatandaşlarımız ve araçların, ilimize giriş ve çıkışlarının, oluşturulan jandarma ve emniyet kontrol noktalarında kontrol edilerek belirtilen belgelerin üzerine “… tarihinde giriş yapmıştır.” veya  “... tarihinde çıkış yapmıştır.”şeklinde kaşe basılmak suretiyle giriş ve çıkış işlemlerinin yapılmasına, yine aynı genelgenin (A/3) başlığı altındaki (b), (c), (d) ve (e) alt başlığı kapsamındaki vatandaşlar, görevliler ve araçların yine aynı maddelerde belirtilen şartlar ve belgeler dahilinde giriş ve çıkış işlemlerinin jandarma ve emniyet kontrol noktalarında gerçekleştirilmesine,
2) İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelgenin (A/3) başlığı altında yer alan (f) alt başlığı kapsamında değerlendirilmek üzere; yine aynı genelgenin (A/3) başlığı altındaki (a) alt başlığı kapsamında yer alan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak adına (Örneğin, ticari sözleşme imzalamak gibi) faaliyet konusuyla ilgili kamu kuruluşları, meslek odaları, birlikler… vb.’den alınan onaylı belgenin ibraz edilmesi şartıyla seyahat izin belgesi düzenlenmesine,
3) İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelgeden önce yayınlanan, 28.03.2020 tarih ve 6009 sayılı genelgenin (2) nolu başlığı kapsamında yer alan şartları taşıyan vatandaşlarımıza ikamet/adres esasına göre seyahat izin belgelerinin ilçe kaymakamlıkları tarafından tanzimine devam edilmekle birlikte ilimiz sınırları içerisinde sağlık kuruluşları/aile hekimleri tarafından verilen resmi bir belge ile belgelendirmek şartıyla koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümler dışında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazelerini cenaze aracı veya ambulansla il dışına götürmelerine izin verilmesine ve izin verilecek sayının en fazla 4 kişi ile sınırlandırılmasına,
4)Terhis olan askerlere ait resmi iş ve işlemlerin ilgili askeri birlikler tarafından tamamlanarak askeri birliğin bulunduğu ilçe kaymakamlığına müracaatı üzerine uygun görülenlere ilçe kaymakamlığı tarafından seyahat izin belgesi düzenlenmesine, asker ailelerinden terhis olan askerleri özel araçla almaya gelmek isteyen aile bireylerinin en kısa süre geldikleri yere dönmeleri kaydıyla, ikamet/adres esasına göre seyahat izin belgesi almaları şartıyla ilimize giriş ve çıkışlarına izin verilmesine,
5) 28.03.2020 tarihli İl Pandemi Kurulu tarafından alınan karar gereğince, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan ve sokağa çıkışları kısıtlanan/yasaklanan vatandaşlarımızın bankalardan almış olduğu emekli maaşlarının (SGK, Bağkur, Emekli Sandığı vb.) ilgili banka şubelerinden ödenmesinde çeşitli sorunların yaşandığı, bundan böyle ilgili banka şubeleri ve bu bankaların bölge müdürleri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak, vatandaşlarımızla iletişime geçilerek gerekli ödemelerin banka şubelerince yapılmasına ve vatandaşlarımızın mağdur edilmemesine,
6) İlimiz Tufanbeyli ilçesinde nüfusuna oranla koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının beklenenden fazla görülmesi nedeniyle, bu virüsün yayılmasını ve bulaşmasını engelleyerek kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla Tufanbeyli ilçesi mülki sınırlarını kapsayacak şekilde ikinci bir karar alınıncaya kadar 15 gün süreyle bu ilçeye tüm giriş ve çıkışların durdurulmasına, kararın uygulanması adına ilçe kaymakamlığı koordinesinde tüm kurum ve kuruluşlarca gerekli tedbirlerin alınarak uygulanmasına ve emniyet ile jandarma kontrol noktalarında gerekli tedbirlerin alınmasına,
7) İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelge gereğince koronavirüs (Covid-19) hastalığının bulaşma ve yayılmasını önlemek üzere ilimize giriş ve çıkışların 03.04.2020 tarih ve saat 24:00’ten itibaren 15 gün süreyle geçici olarak durdurulmasına,
8) İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelge gereğince koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılması ve bulaşmasının önlenmesi adına 01.01.2000 tarihinden sonra doğanların, 03.04.2020 tarihi saat 24:00’tenitibaren geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına/yasaklanmasına,
9) İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelge gereğince il ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine vatandaşların ve çalışanların maske ile girmelerine,pazar yerlerinde satıcıların maske takmalarının zorunlu hale getirilmesine, gerekli denetimlerin zabıta teşkilatı tarafından yerine getirilmesine,
10) İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelge gereğince,il ve ilçelerimizde meydan, sokak, cadde, bulvar gibi kamuya açık yerlerde vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak bulunmaları ve yürümelerine izin verilmemesine, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise sosyal mesafeyi gözeterek (en az 2 metre) yürümelerinin sağlanmasına,
11) İlimizdeki eczanelerden nöbetçi eczaneler hariç olmak üzere eczanelerin 09:00 ile 18:00 saatlerinde açık olmalarına,
12) İlimiz genelinde toplu taşıma araçlarında ( otobüs, minibüs… vb) yolcuların maske takmadan seyahat etmelerine müsaade edilmemesine ve konunun Büyükşehir Belediyesi ve meslek odaları tarafından takip edilerek gerekli tedbirlerin alınmasına,
13) Mevsimlik tarım işçilerinin sevk ve intikallerinde sosyal mesafe kurallarına uymadan seyahat etmelerine izin verilmemesine, bu konuda kolluk birimleri tarafından gerekli denetimlerin yapılmasına,
14) Tüm kurum ve kuruluşlarda servis (çay vb.) sunan personelin birden çok kişi ile teması olacağından Covid-19 bulaşma ve korunma yolları hakkında bilgilendirilmesi ve maske takmalarının sağlanmasına,
15) Çeşitli nedenlerle evlere ve iş yerlerine hizmet sunumu gerçekleştiren görevlilerin ve kuryelerin maske takmalarının sağlanmasına ve bu tedbirin bu kişileri istihdam eden işletmeler tarafından alınmasına, gerekli bilgilendirme ve düzenlemelerin ilgili meslek odaları tarafından yapılmasına,
16) Ev içi temasın azaltılması için öğretmenlerin öğrenci ve velileriyle telefon veya uzaktan erişim ile gerekli bilgilendirmeyi ve uyarıları yapmalarına, gerekli koordinasyonun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sağlanmasına,
17) Gıda satış yerlerine (toptancılar sitesi, marketler, mahalle semt pazarları ile yaş sebze ve meyve toptancı halleri vb.) sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlarımıza ve bu vatandaşlarımızı iş yerlerine alan, satış yapan esnaf ve ticari işletmelere ayrıca semt ve mahalle pazar yerleri ile diğer yerlerde satış yapanların maske takmamaları halinde ceza yazmaya Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, belediye zabıtaları, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığı personelinin yetkili kılınmasına,
18) Semt ve mahalle pazar yerlerinin giriş noktalarında,pazar yerine alışverişe gelen vatandaşa verilmek üzere belediyelerce maske ve dezenfektan bulundurulmasına,
19) İlçe milli eğitim müdürlüğü ve okullarımızda TYP kapsamında görev yapan temizlik işçisi ile özel güvenlik görevlilerinin ihtiyaç halinde koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılması ve önlenmesi kapsamında alınan tedbirlerin uygulanması konusunda ilgili kurumların talebi üzerine gerekli görevlendirilmelerin yapılmasına,
20) Banka şubelerinin önlerinde vatandaşlar arası sosyal mesafenin korunmasına yönelik bankalar tarafından tedarik edilecek ayaklı şeritlerle şerit düzenlemesi ve/veya kaldırım üzerinde boya şerit yapılması ve ek özel güvenlik personeli istihdamı ile kontrolün sağlanmasına,
21) Kaldırım üzerinde bulunan büyük tezgah tipi ocaklar dahil mangalların kaldırılmasına ve/veya iş yerinin içine alınmasına, denetimlerin zabıta görevlileri tarafından yapılmasına,
22) Manav tarzı işletmelerin kaldırımlar üzerindeki işgallerinin engellenmesine ve özellikle meyve sebze tezgahlarının kaldırılmasına,denetimlerin zabıta görevlileri tarafından yapılmasına,
23) İl genelinde faaliyet gösteren iddia bayilerinin ikinci bir emre kadar kapatılmasına,
24) Valilik Makamının onayı ile belirlenen yol güzergâhlarının sorumluluk esasına göre Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kapatılmasına, ayrıca herhangi bir trafik kazasına sebebiyet verilmemesi adına Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerekli trafik ikaz ve işaretlemelerinin yapılarak gerekli denetimlerin yapılmasına,
25) Seyhan ilçesinde faaliyet gösteren ve Mısır Çarşısı olarak bilinen yere vatandaşlarımızın yoğun olarak giriş çıkış yapmaları ve toplu halde bulunmaları nedeniyle koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılması ve bulaşmasını engellemek adına 05.04.2020 günüsaat 24:00’ten itibaren 15 gün süreyle kapatılmasına karar verilmiştir.
GİRİŞ ÇIKIŞ NOKTALARIYLA İLGİLİ DE KARARLAR ALINDI ONLARI DA ŞURADAN İNCELEYEBİLİRSİNİZ ; http://www.adana.gov.tr/ms-333665547

30 Mart 2020 Pazartesi

ADANA DEMİRSPOR'UMUZDAN, KIZILAY'A 6000 ADET KUMANYA DESTEĞİ


Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, corona virüsünden dolayı zor durumda kalan aileler için 6000 adetlik kumanya kamoanyası başlattı.Böyle bir takıma sahip olduğumuz için ne kadar gurur duysak azdır...

''Çok değerli ADANAlı hemşerilerimiz,ADANA DEMİRSPOR yönetim kurulu,futbolcular,ve çalışanlar olarak kendi içimizde başlattığımız ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere satınalması yapılan 6.000 adet kumanya Adana Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır...''

21 Mart 2020 Cumartesi

EVDE KAL ADANA - EVDE KAL TÜRKİYE


Dünya küresel bir salgınla uğraşıyor.Maalesef ülkemizde de görülmeye başlayan korona virüsü canlar almaya başladı.Bizler de yeni kayıplar yaşanmaması için elimizden geldiğince zor durumda kalmadıkça evde kalmalıyız.

19 Mart 2020 Perşembe

BÜTÜN LİGLER SÜRESİZ ERTELENDİ

Spor bakanı Kasapoğlu : Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı’nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir.

Adana Demir Store Mağazaları Geçici Olarak Kapatıldı


Adana Demirspor kulübü coronavirüs salgını sebebiyle 3 mağazasını geçici olarak kapattığını satışların internetten yapılacağını duyurdu...

18 Mart 2020 Çarşamba

ERKAN ZENGİN ''FUTBOL OYNAMAMIZ UTANÇ VERİCİ''

Adana Demirspor Kaptanı Erkan Zengin, liglerin devam edeceğinin açıklanması üzerine çok sert konuştu. Futbolu bırakmayı düşündüğünü söyleyen Erkan Zengin, "Fatih Hoca o kadar güzel konuştu ki. Desteklenmesi gerekiyor. Herkes aynı fikirde ama kimse söyleyemiyor. İnanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.
Adana Demirspor’un tecrübeli kaptanı Erkan Zengin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine liglerin seyircisiz şekilde devam etme kararıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Takım olarak değil maça çıkmayı, antrenmana bile gitmek istemediklerini ifade ederek sözlerine başlayan Zengin, "Birazdan antrenman var ama takım arkadaşlarım, 'Abi nasıl çıkalım, niye böyle yapıyoruz. Bizim canımız yok mu, çocuklarımız yok mu' diye isyan içinde. Uçağa binip deplasmana gidiyoruz, yol boyunca maske takıyoruz. Zaten uçağın içinde doğru düzgün nefes alınmıyor. Uçaktan inip, otobüse binip stada gidiyoruz. Sürekli başka insanlarla fotoğraf çekiliyoruz. Yanımıza gidip gelen çok oluyor. Bunun önlemini nasıl alacağız bilmiyoruz. İnsanlar evde oturup maç izleyecek, biz sahaya çıkacağız. Nasıl çıkacağız bu şartlar altında?" diye konuştu.
"Futbolu bırakayım diye düşünüyorum

Futbolcuların aklının sahada olmadığının altını çizen Adana Demirspor Kaptanı Erkan Zengin, "Gol sevincini bile beraber yaşayamıyoruz. Normal şartlarda gol atınca takım olarak birbirine sarılırsın, tribünlere gidersin. Ancak şu andaki durum o kadar mantıksız ki. Şimdi gol attığımız zaman arkadaşlarımız birbirine sarılsa, kimin hasta olduğunu nereden bileceksin? Kaldı ki hasta olanlar bile hasta olduğunu bilmiyor. İnanılmaz can sıkıcı bir durum. Mikel, Trabzonspor’dan ayrıldı. Ben de bu durumda, burada futbolu bırakayım diye düşünüyorum. En azından belki isyanımız duyulur. İnanamıyorum şu anda. Antrenmana gidiyoruz, 30 kişi idman yapmak istemiyor. Bir futbolcu oynamak istemezse nasıl bir performans bekleyeceksin. Nasıl olacak? Aklım ermiyor" açıklamasını yaptı.
"Herkes aynı fikirde ama kimse Fatih Hoca’yı desteklemiyor"

Futbolcular olarak kendilerine söz hakkı bırakılmadığını da sözlerine ekleyen Erkan Zengin, "Fatih Hoca o kadar güzel konuştu ki. Bu konuşmanın desteklenmesi gerekiyor. Ama bakıyorum, herkes aynı fikirde, kimse bu fikrini söyleyemiyor. Herkes parayı düşünüyor. İnanılır gibi değil, utanç verici” dedi. Bugün yapılacak olan antrenmana çıkmayacağını da söyleyen Erkan Zengin, "Takımdaki genel kanı bu şekilde. Her gün 100 kişiyle aynı şeyleri konuşuyorum. Hepimiz aynı fikirdeyiz. Ne antrenmandan ne maçtan zevk almıyoruz. Seyirciyi geçtim, pas verirken bile aklımız evdekilerde, başka yerde. Maçtan önce ısınmaya çıkıyoruz, ısındık mı, ısınmadık mı o da belli değil. Şu anda zaten futbol oynanmıyor. Biz 2 gün önceden otelde kampa giriyoruz. Benim ailem yok mu? 'Onlara ne oldu, burada ne olacak?' diye düşünüp duruyoruz. Aşağıya iniyoruz taraftarlar geliyor. Bunun önlemi bir an önce alınmalı" diyerek sözlerini tamamladı.

13 Mart 2020 Cuma

ADANA DEMİRSPOR FUTBOLCULARI ''SAĞLIĞIMIZ İÇİN LİG ERTELENSİN''


Adana Demirspor futbol takımı oyuncuları maske takarak liglerin seyircisiz oynatılması yerine ertelenmesini talep ettiler.Takım kaptanlarımızdan Erkan Zengin twitter hesabından aşağıdaki açıklamayı yaptı:

''Spor, insan sağlığından önemli değil ve olmamalı en azından belli bi süre insan sağlığın korunması icin ertelenmesini istiyoruz.''

SEYİRCİSİZ MAÇLAR HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA #Corona

13 Mart ile 30 Nisan tarihleri arasındaki Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki tüm müsabakalara seyirci alınmayacaktır. 
TFF tarafından Koronovirüs salgını nedeniyle müsabakalarda alınan tedbirler ve seyircisiz müsabaka uygulamaları detayları şu şekildedir:
1. Müsabaka öncesinde gerçekleşecek seremonide tokalaşma olmayacaktır. 
2. Müsabakalarda seremonilerde refakatçi çocuk uygulaması yapılmayacak olup, bu hususta alınan izinler de iptal edilmiştir.
3. Müsabakalarda ısınma ve seremoniden önce TFF tarafından izin verilmiş olan pankartların dışında herhangi bir etkinlik yapılmayacaktır. 
4. Koronavirüs ile ilgili takımların, protokolün, basın ve yayın ekiplerinin, çalışma salonları, stadyum yönetimi ve yerel makamların kullanacağı alanlar dezenfekte edilecek, alanlarda bulunanlara el dezenfektanı sağlanacaktır. 
5. Protokol tribününe sadece;

a) Ev sahibi ve misafir kulüplerin en fazla 25'er kişi olmak kaydıyla Müsabaka Organizasyon Toplantısı'nda TFF temsilcisine ibraz edecekleri listede bulunan kişiler, 
b) Ev sahibi ve misafir takımların müsabaka listesine giremeyen akredite ettirecekleri en fazla 5'er futbolcu 
c) TFF yönetici ve görevlileri, 
d) Devlet protokolüne dahil kişiler girebilecektir. 
6. Müsabakalarda akredite edilmiş basın mensupları ile Akreditasyon Talimatı hükümlerince akredite edilmiş kişiler görev yapabilecektir. 
7. Hak mahrumiyeti, giriş yasağı, müsabakadan men cezası alan veya idari tedbirli olan kişiler 25 kişilik akreditasyon listesinde yer alamayacaktır.

12 Mart 2020 Perşembe

NİSAN AYI SONUNA KADAR BÜTÜN MAÇLARDAKİ SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın:

▪️Okulların ara tatili 16 Martta başlayacak. 

▪️Okullara 1 hafta ara verildi. 

▪️Spor müsabakaları nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak. 


▪️Üniversiteler 3 hafta tatil olacak. Üniversitelerle görüşülecek.

Cüneyt Dumlupınar,Lig Biterken Macera Arıyor


-Karagümrük maçı sonrası Uğur Tütüneker gönderildi ve yerine takımda sportif direktör olarak görev yapan Cüneyt Dumlupınar getirildi.Ayrıca bugünkü Akhisar maçına 24 saatten az bir süre kala Rassoul başkan'ın kararıyla kadro dışı bırakıldı.Bu zoraki olmayış hocayı muhtemelen zora soktu.

-Cüneyt hoca sonuçta uzun sayılabilecek bir süredir bu takımda görev alıyor.Ve takımı da çok çok iyi tanıyor.Ama nedendir bilinmez sahaya çıkarttığı kadro ile resmen ben Uğur hocanın kaldığı yerden devam etmeyeceğim yeni baştan bir takım oluşturup onu da yeni bir sistem ile oynatacağım diyerek büyük bir meydan okumayla ilk maçına çıktı.

-Peki bu meydan okumanın zararı kime oldu acaba bunun farkına vardı mı acaba Cüneyt hoca,maç sonu çıkıp 7 maç sonunda hedefe ulaşacağız laflarını Adana Demirspor taraftarından başka herkese söyleyebilirsin ama bana kalırsa bu lafları bize hiç söyleme yemeyiz.

-Hoca'nın maç içerisindeki maceralarını söyleyecek olursak;
Takım bu sezon sahaya ilk defa 3-5-2 dizilişiyle çıktı.
Maça 3'lü defans ile başladık (Mehmet Uslu-Adil-Semih) ve bunu bu sezon ilk defa yaptık.
Mehmet Akyüz-Dibba ikilisi ile ileride aynı anda başladık.

-3-5-2 dizilişiyle işler sarpa sarınca hoca birşeyleri değiştirmek zorunda kaldı.Semih çıkıp yerine Okan girince Hasan Kılıç bu defa defansın ortasına geçti.Defans hattımız bu defa dört kişiden oluştu.Bu defa da orta sahadaki Traore-Hasan ikilisini bozup takımın ahengini bir kez daha bozdu.Stoper mevkisinde oynamak zorunda kalan Hasan'ın yediğimiz 3. goldeki hatasını hepimiz gördük.

-Yaptığı değişikliklerden bir başkası ise Erkan Zengin'i çıkartıp Kosecki'yi almasıydı.Erkan'dan sonra takım topu tutamamaya başladı,pas oranımız çok düştü,Volkan-Aosman ikilisi daha az topla buluşur hale geldiler.Erkan'ın çıkmasıyla takımımız resmen havlu attı.Kosecki de sahada yokları oynadı.

-Cüneyt Hoca 18 kişilik maç kadrosuna Mitroviç'i aldı.Bunu yaparken ne düşündüğünü de çok ediyorum.

-Rakiplerin puan kaybettiği ve altımızdaki takımların kazandığı haftada elimize gelen güzel bir fırsatı değerlendiremedik.Bu mağlubiyet işleri daha da zora soktu.


10 Mart 2020 Salı

Rassoul Kadro Dışı Bırakıldı


Çok değerli ADANA DEMİRSPOR taraftarları;
Futbolcularımızdan Khadim Rassoul, çalışmalardaki isteksiz tavırları, takım içindeki olumsuz davranışları, aidiyet duygusu ile hareket etmediği ve teknik heyetin isteklerini yerine getirmemesinden dolayı,Başkanımızın kendisiyle yaptığı görüşmede aynı tavırları sergilemesi sonucu. teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararı ile süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır

-Takım İstanbul'da Karagümrük maçı sonrası (yarısı) tribüne gelmiş, Rassoul gelmeyenler arasındaydı.Başkan da ayrıca tribün ile dertleşirken Rassoul'den de yakınmıştı.Muhtemelen bugün yapılan toplantı sonrası kadro dışı olmuştur diye düşünüyorum.

8 Mart 2020 Pazar

29. ve 30. hafta Maç Programına İtiraz Edilmeli

Bugün itibariyle 29. ve 30. hafta maçlarının programları açıklandı.Dikkatimi çeken tek konu şu, lig artık yavaş yavaş sonlanıyorken, neden zirve ve düşme hattındaki takımların maçları aynı güne konulmuyor.Hem şampiyonluk yarışındaki takımların maçları hemde düşme hattındaki takımları maçları resmen çorba haline getirilmiş.
Bu ligin de hayati önem taşıyan bir lig olduğunu maalesef yıllardır anlayamadı hiç kimse,gördükleri tek lig Süper Lig diğer ligler onlar için oynanmasa da olur...
29. VE 30. hafta maçlarının günlerine itiraz edilmeli, bu yanlış karardan dönülmeli...


27. HAFTA
11 Mart Çarşamba / Saat : 19:00
Adana Demirspor - Akhisarspor

28. HAFTA 
16 Mart Pazartesi / Saat : 19:00
Eskişehirspor - Adana Demirspor


29.HAFTA
22 Mart Pazar / Saat : 16:30
Adana Demirspor - Osmanlıspor 

30. HAFTA
6 Nisan Pazartesi / Saat : 19:00
Adana Demirspor - Giresunspor


KARAGÜMRÜK DEPLASMAN FOTOĞRAFLARI

İstediğimiz sonucu alamadığımız bir maç oldu ama bu işin peşini bırakmak yok Mücadeleye devam...

Karagümrük Beraberliği Uğur Hocayı Götürdü


Karagümrük karşısında alınan 2-2'lik beraberlik,teknik direktör Uğur Tütüneker'in görev süresinin sonunu getirdi.Geçen haftaki Hatay beraberliğini de unutmamak lazım,2 maçta kaybedilen 4 puan,geriden gelmekte olan ve şampiyonluk hesapları yapan Demirspor'a büyük yaralar verdi.
Devre arasında yapılan takviyeler Demirspor'un ilk 2 şansını güçlendirmiş,şampiyonluk yarışında iddialı konuma getirilmişti.Evet ikinci yarı itibariyle yüksek bir galibiyet yüzdesine sahip olan takımımız,ne yazık ki ilk yarıda kaybettiği puanların acısını çekiyor.İlk yarıda aşırı puan kaybı yaşamamış olsaydı,belki de son 2 haftadaki puan kayıpları Uğur hocanın gönderilmesini hızlandırmazdı.

Dün Uğur hoca oyuncu değişiklikleri yaparken Volkan ile yedek kulübesinin önünde kavga ettiler.Erkanı oyundan alınca Erkan kimseye bakmadan kulübenin sağına geçti.Futbolcularla hocanın arasının açık olduğunu dün net bir şekilde görmüş olduk.Bu ayrılık takım için iyi oldu.Yanlışta ısrar etmek takıma büyük zarar verirdi.

Uğur hocanın Adana Demirspor'daki performansına değinecek olursak eğer;Türkiye kupasında 1 maça çıkıp elendi.Ligde ise oynadığımız 23 maçta 10 galibiyet 7 beraberlik aldık.Hoca ile 47 gol atıp 33 gol yedik.

Uğur hocanın gidişini Karagümrük maçı sonrası tribünümüze gelip bir nevi bizlerle dertleşen Başkan Murat Sancak açıkladı.Başkanda bizler gibi muzdarip olmuyor yani diyor.Aldığımız oyuncuları görüyorsunuz dedi.Bunun üzerine daha fazla yorum yapılmaz kaçırılan pozisyonlardan dert yandı.Geçen yılki Hatayspor maçını unutamadığını herşeyi hala dün gibi hatırladığını söyledi.Yaşadığı heyecanı anlatırken dinlemeniz lazımdı.Taraftarın bazı futbolcuları ilahlaştırıp tapmasını eleştirdi.Hedefin bu sene bu ligden çıkmak oldığunu ama play off oynamadan çıkmak olduğunu söyledi.Bu senede olmazsa seneye ne olacağını ellerini havaya açıp nasip diyebildi.
Başkan bizimle aynı heyecanı yaşıyor,uzaklardan gelip bu takıma sahip çıktı ve artık resmen bu takımın bir parçası olmuş durumda.

Uğur hocadan sonra takımın başına kimin geleceğini malumunuz bende eski yazılarımda yazmıştım.Hatta Cüneyt Dumlupınar takıma sportif direktör olarak geldiği ilk gün söylemiştim.Takımı tanımayan yeni bir hoca getirip alışma sürecini beklemektense bu tarz bir hamle çok akıllıcaydı.Belki de hoca daha erkenden gönderilebilirdi ancak ikinci yarıda aldığı iyi skorlar Uğur hocanın gidişini biraz daha geciktirdi.Takımı tanıyan ve uzun süredir takımın içinde olan Cüneyt Dumlupınar'ın daha iyi performans sergilemesini bekliyorum.

1 Mart 2020 Pazar

Bu Maçın Yazısı Yok ''ÜLKEMİZ YASTA''- İdlib'den gelen 36 şehit haberi tüm yurdu yasa boğdu.Şehitlerin acısının taze olduğu, tüm Türkiye'nin yasta olduğu bir haftada futbol konuşmaya çizmeye maalesef elim varmıyor...26 Şubat 2020 Çarşamba

HATAY'A YER YOK

Bu hafta sonu ligin zirvesinde yer alan Hatayspor ile 5 Ocak stadyumunda sezonun final maçlarından bir tanesine çıkacağız.Geçen yıl Hatay'da oynadığımız play off maçından sonra rakip ilk defa Demirspor deplasmanına gelecek.Orada yaşadıklarımızı tüm Türkiye gördü.Haksız yere 27 taraftarımız seyirden men cezası aldı.Neredeyse 1 yıla yakın süre oldu halen bu arkadaşlarımızın mahkemeleri başlamadı.Orada olaylara karışan olayları büyüten Emniyet ve güvenlik personelleri her hangi bir ceza almazken,bizim taraftarlarımız maçlara giremiyor.Her hafta maç günlerinde karakollarda imza vermek zorunda kalıyorlar.Mahkeme sürecinin halen başlamaması,şuanda uygulanan passolig sisteminin ne kadar saçma bir sistem olduğunu hepimize bir kez daha gösteriyor.

Hatayspor, Bayram Tosyalı ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Mehmet Altıparmak'ı getirdi.Yeni hoca ile Eskişehir ve Osmanlı maçlarından 1-0'lık galibiyetler aldılar.Dün oynadıkları Osmanlı maçında şansta yanlarındaydı rakiplerinin 2 topu direkten döndü.Hatayspor'da çok net en az 2 pozisyonu çok cömert bir şekilde harcadı.Oyuncular da artık diken üzerinde maç oynuyorlar.

Ligin sonlarına doğru giderken bu yaşanılanlar takımlar üzerindeki stresinden etkisinden kaynaklanıyor.Aynı durum Adana Demirspor içinde geçerli,maça 2-0 yenik başladık.Ama sonrasında takımın tecrübeli isimleri oyunu lehimize çevirmeyi başardılar.Artık stres kontrolünü iyi yapan tecrübeli oyunculara sahip olan bu maçı da ligin geri kalan kısmını da kolayca atlatacaktır.

24 Şubat 2020 Pazartesi

TFF 1. LİG 23. HAFTA DEĞERLENDİRMESİ

Eskişehirspor - Hatayspor : 0 - 1
5 maçlık yenilgisizlik serisinde 3 galibiyet alarak bu ligden kolay kolay düşmeyeceğini herkese gösteren Es-Es iki haftadır mağlup oluyor.Bu haftaki mağlubiyet biraz trajik oldu.Golün son dakikalarda ve Erdal tarafından kendi kalesine atılması ev sahibini derinden üzdü.Düşme potasındaki takımlar arasındaki rekabet gün geçtikçe daha da kızışıyor.Ama Eskişehir'in şansı diğer takımlara göre daha az gibi görünüyor.
Lider Hatay son haftalarda yaşadığı puan kaybının faturasını TD Bayram Toysal'a kesti.Takımın başına ligin kaliteli hocalarından Mehmet Altıparmak getirildi.Hoca sürede ilk maçına çıktı ve kötü gidişata gelir gelmez son verdi.Bu hafta sonu oynanacak olan Erzurum - Bursa maçını keyifle izleyeceklerdir.

Osmanlıspor - Menemen Belediye : 2 - 0
Osmanlıspor bugün kazanarak Menemen takımına play off yolunda çelme taktı.Menemen hafta içinde Adana Demirsporumuz ile oynayacak.ilk 6 için kritik bir maç oynanacak.Kendisi içinde hayati bir 3 puan kazandı.Ligde diğer rakiplerinden Es-Es puan kaybetti.Düşme potasının üzerinde geçirecekler bu haftayı da....

Erzurumspor - Bursaspor : 2 - 1
Ligin 2. ve 3. sıradaki takımlarının mücadelesi bu haftanın önem derecesi en yüksek maçıydı.Kazananın ikincilik için bir adım öne geçeceği bir maç oynandı.Maçın öncesinden Erzuruma'a giden Bursaspor Taraftarlarının yolda otobüsleri devrildiği haberi tüm futbol camiasını endişelendirdi.Ancak korkulan olmadı ve taraftarların can sağlığı yerinde.Tekrardan geçmiş olsun.Aşırı soğukta oynanan zevkli olmasını da kimsenin beklmediği bir maçtı.İlk yarı golsüz kapandı.Erzurumspor'un özellikle Ömer Şişmanoğlu ile bulduğu gol bu haftanın golü olarak kayıtlara şimdiden geçebilir.Erzurumspor Bursa karşısında son 2 resmi maçta da evinde soğuk havanında etkisiyle kazanıyor.

Ümraniyespor - Keçiörengücü : 2 - 0
Ligin en başlarında zirvede yer alan Ümraniyespor,ilk yarı sonlarına doğru düşüşe geçmişti.Play off potasının da içinde yer alan takım,bu yerini de kaybetmişti.Dün Keçiören karşısında kazanarak tekrardan play off hattına yerleşti.Keçiören'deki düşüş devam ediyor,dün ile birlikte son 4 maçındaki 3. mağlubiyetini almış oldu.

Akhisarspor - Karagümrük : 0 - 2
Akhisarspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırıp,Yılmaz vural ile anlaşmıştı.Bu değişiklikten güzel sonuçlar bekleyen aKHİSAR yönetimi şuan için yanıldı.Yılmaz hoca toplamda 4 maçta 4 puan alabildi.Dünde kendi evinde Karagümrük takımına mağlup oldular.Karagümrük sessiz yükselişine devam ediyor,son 5 maçta 11 puan toplayıp mağlup olmadılar.Şuanda sıralama da play off potasına dahil oldular.Karagümrük takımının bu yükselişinde eski futbolcu ve yeni nesil teknik direktörlerden Ömer Erdoğan'ın payı da çok büyük,teknik adamlık kariyerine çok başarılı bir giriş yaptı.

Giresunspor - Balıkesirspor : 0 - 3
Tek kelime ile Balıkesirspor süpriz bir şekilde play off oynarsa kimse şaşırmasın,Giresunspor'da istikrarsız bir şekilde devam ediyor.

Altay - Adanaspor : 3 - 1
Mazisi çok farklı olan bir maçtı,Takip edenler iyi bilir Altay'ın düşmesiyle iki takımın arasının tamamen bozulduğı zamanlardı.Altay aldığı bu galibiyetle belki de sezon sonu Adanaspor'un ligden düşmesine katkı sağlamış olacak.Adanaspor çok kötü gidiyor.Bu takımın toparlanması çok zor,daha zor günler onları bekliyor.

İstanbulspor - Boluspor : 0 - 0
Boluspor son 8 maçta 6 beraberlik aldı ama aldığı bu 1 puanlar onları ligin dibinden kurtarmaya yetmiyor.Haftalar geçtikçe ligin dibine daha da çok yerleşiyorlar.

20 Şubat 2020 Perşembe

Yeni Stadyumun Asıl Sorunu Rengi Değil,Ulaşımıdır


Yıllardır yapımı süren hatta buranın inşaatından sonra başlayan başka şehirlerin stadyumları dahi bitirilip içerisinde maçlar oynanmaya başladı.Ama hala Adana'daki stadyum ne yazık ki tamamlanamadı.Düzenli olarak ayda bir defa siyasiler stadyumu ziyarete gidiyorlar basına çalışmalar son hızıyla devam ediyor yalanını uyduruyorlar.Biz alıştık ama maalesef bazı taraftarlar hala alışamadılar.
Taraftarın şuandaki gündemi ise stadyumun koltukları,renginin kırmızı-beyaz olacağı açıklandıktan sonra 2 Adana takımı da ayrı ayrı stad koltukları başka renklerde olmalı diye kampanya başlatmaya çalışıyorlar.
Mesela şuanda stadyumun koltuklarının renginden ziyade yeni stada ulaşım nasıl olacak,Belediyeler buna nasıl çözüm bulacak,Adanalıya eziyet olan metro hattının bir ucu mesela yeni stadyuma kaydırılabilecek mi?
Yoksa bu ulaşım sıkıntısı çözülmeden o stadyum kullanıma açılırsa,Adanalı her taraftar o yollarda çok eziyet çekecektir.Artık koltukların renginden çok stada ulaşım nasıl sağlanacak diyerek belediyelere yüklenilmeli.
Yani eğer stadyuma çıkan yollar desteklediğiniz partinin başkanlarını da etkiliyor diye sessiz kalırsanız,burada da büyük hata yapmış olursunuz.Doğru tektir,onu da herkes bilmeli...

Bursaspor - Adana Demirspor Maçının cezaları Belli Oldu

9.BURSASPOR Kulübünün, 16.02.2020 tarihinde oynanan BURSASPOR-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, 
Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 10.000.-TL PARACEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 16.02.2020 tarihinde oynanan BURSASPOR-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, 
Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPORKulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


Maç boyunca küfür eden Bursa taraftarına Federasyon tarafından verilen ödül,yukarıda yazmaktadır.Adana Demirspor kulübüne iç saha maçında anında ceza yağdıran Federasyon şuanda açık bir şekilde Bursaspor'u kollamaktadır.
Bu ligde oynayan her takım artık Bursa ile oynayacağı maçlara dikkatli hazırlanmalı ve izlenmelidir.Bu takımın her maçı şaibelidir...

19 Şubat 2020 Çarşamba

VARDIK,VARIZ,VAROLACAĞIZ

UĞUR TÜTÜNEKER
Biz takımın peşinden ne yollara gittik geldik.Yine gidip geleceğiz.Arma yalnız kalmasın diye seyircisiz oynanan maça bile 1000 km yola gittik.Senin gibi kalibresi düşük bir adam mağlup olduğu maçtan sonra,yaptığı hataları anlatması gerekirken Bursa seyircisine methiye düzüyor.Kulübe de zaten misafir gibi duruyorsun.Futbolular üzerinde bir ağırlığın yok.Bu kulübün taraftarlarının emeklerini hiçe sayamazsın sen.Umarım en kısa zamanda gönderilirsin.Bu takım sana 10 gömlek üstündür.Git bence mahkeme davalarınla uğraş...

TRİBÜN
Adana Demirspor taraftarı için Bursa deplasmanı çok önem taşıyordu.Ev sahibi içinde bu önemliydi çünkü onlarda sezonun seyirci rekorunu kırdılar bu maçta.Bizim için Hafta içinde satışa çıkan 2200 bilet kısa sürede tükendi.Adana'dan Bursa'ya 40'tan fazla otobüsle gidildi.Adana Demirspor taraftarı bugüne kadar gittiği her yerde saygı ve sevgi çerçevesinde karşılandı.Tribünümüz Düşmanına da düşman gibi muamele etmiştir.
Bursa tribünlerinin çapını gidip yerinde görmüş olduk.Maç sonunda kendileri gibi geri zekalıca şarkılar çalıp eğlendiler.Ama maçın içerisinde Adana Demirspor taraftarının neden yıllardır her yerde saygıyla anıldığı kendileri de görmüş oldular.2200 kişi maçın büyük çoğunluğunda 20bin taraftarı susturmayı çok iyi başardı.Bunu maçı anlatan spikerde dile getirmiş zaten.
VARDIK,VARIZ,VAOLACAĞIZ