Sayfalar

20 Kasım 2015 Cuma

GREV - Seyhan PTT’de İşten Atılmalar


Adana/Seyhan PTT taşeronu Mersin Çağdaş Turizm İnşaat Temizlik Oto. İşyerinde İşveren, sendikamız üyesi ve örgütlenmede öncülük yapan üç üyemizi haksız ve hukuksuz bir şekilde işten atmıştır. Ayrıca PTT bünyesinde çalışan üyelerimize yönelik baskı ve mobbing uygulamaları yapılmakta ve ücretlerinden hukuksuz bir şekilde kesintiler yapılmaktadır. Sendika olarak Seyhan PTT de işten atılmaları ve üyelerimize yönelik bu haksız ve hukuksuz baskı ve mobbing uygulamalarını protesto etmek için Seyhan PTT Müdürlüğü’nün önünde sendikamız tarafından bir basın açıklaması yapıldı.
Örgütlü olduğumuz diğer işyerlerinde ki üyelerimizin katılımı ile gerçekleşen eylemde, basın açıklamasını Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu yaptı. Basın açıklamasını yapan Küçükosmanoğlu konuşmasında; PTT Taşeron işçiler artık örgütlüdür. Karşısında hukuksuzluk, haksızlık, adaletsizlik yaptığın zaman biz her türlü mücadeleyi vereceğiz. Burası dağ başı değil. Ekmeğine, kişiliğine, onuruna sahip çıkan örgütlenmiş işçiler var. Bunların işe geri alınması gerekmektedir. Bununla ilgili hukuki süreç başlatacağız. Başbakanın taşeron işçileri kadroya alacaklarını söylerken bunların yapılması doğru değil, dedi.
Ayrıca işten atılan işçilerin, öncü işçi olması PTT’nin amacını ortaya koymaktadır. Buradaki amaç, sendikal örgütlülüğü kırmak ve engellemektir, dedi. Önümüzdeki günlerde Seyhan PTT Dağıtımın önünde direnişe başlanacağını belirtti.
Küçükosmanoğlu, Seyhan PTT’de baskıların, özellikle ücret kesintileri ile ilgili yapılan şikayetler sonucu Bakanlık müfettişlerinin inceleme başlatması ile birlikte artığını belirtti.İşçilerin keyfi olarak amirleri tarafından yerlerinin değiştirildiği, haksız ve asılsız tutanaklar tutularak işçiler üzerinde mobbing uygulanmaya başlandığının vurguladı.
Basın açıklamasına katılmak isteyen üyemiz işçiler, her türlü engellemelere rağmen eyleme yoğun bir katılım sağladı.
Eylemde, “PTT’de Taşeron Cehennemine, İşçi Kıyımına Son, İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız.”pankartımız açıldı. “Taşerona Köle Olmayacağız”, “Atılan İşçiler Geri Alınsın” İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek” , Baskılar Bizi Yıldıramaz” solganları atıldı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder