Sayfalar

24 Nisan 2014 Perşembe

E-bilete Yürütmeyi Durdurma Davası


Taraftar Hakları Dayanışma Derneği (Taraf-Der) Ankara Nöbetçi Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak HMK 113. Maddeye istinaden yürütmeyi durdurma istedi...
Taraftar Hakları Dayanışma Derneği (Taraf-Der) Ankara Nöbetçi Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak HMK 113. Maddeye istinaden, PassoLig uygulamasının öncelikle ihtiyati tedbir kararı konularak uygulamasının durdurulması ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlemesine Dair Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebi ile ayrı ayrı dava açtı.
Tedbir amaçlı açılan davada HMK 113. Maddeye istinaden, PassoLig uygulamasının öncelikle ihtiyati tedbir kararı konularak uygulamasının durdurulması; Anayasa’ya, AİHS'ne, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair ilgili mevzuata aykırı olan uygulamanın taraftarların hak ve özgürlükleri gözetilerek PassoLig uygulamasından kaynaklı ihlal edilen haklarının tespitini, hukuka aykırılıkların giderilmesini ve taraftarların gelecekteki haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi talep edildi. Yürütmeyi durdurma ile ilgili başvuruda ise Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, 22.12.2012 tarihinde 28505 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlemesine Dair Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği’nin 11/b-1,2,3, ve 21/3-a,c,ç maddelerinin iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması talep edildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder